Cường độ sáng của điểm ảnh trong một đường thẳng trên một hình ảnh

Xin chào tất cả mọi người, để nghiên cứu những điều phức tạp, chúng tôi bắt đầu thử đầu tiên với những điều đơn giản. Dưới đây là hình ảnh với một đường dây rút ra, tiểu sử cường độ của các điểm ảnh trong dòng với OpenCV trong C++. Bài viết này là để đọc một hình ảnh, để lấy cường độ sáng của điểm ảnh của một dòng trong hình ảnh, và sau đó chúng tôi mô tả rõ ràng các lý thuyết cơ bản về vấn đề này.

Hoặc

Giới thiệu

rose_linerose_profilrose_his

Cường độ sáng của điểm ảnh trong một dòng của một hình ảnh

Trong phần demo, hình ảnh hồ sơ là hình ảnh ở trung tâm. Bạn có thể hiểu theo cách đơn giản thế này, "cường độ sáng của điểm ảnh trong một dòng của một hình ảnh" là một tín hiệu 1 d, các chi tiết của các giá trị màu của một đường trên ảnh.

Ứng dụng cho phân tích hình ảnh

Chúng ta có thể sử dụng chương trình này để phân tích một hình ảnh. Cụ thể, đối với ảnh trong phần demo trên, khi nhìn vào hình trên, chúng ta có thể chú ý đến 3 phần chính: đầu tiên là phần thấp bên trái, thứ hai là phần cao và thứ ba là phần thấp bên phải. Hai phần thấp tương ứng với hai phần màu đen của hình ảnh. Ta có thể lý giải điều đó vì màu đen có gía trị điểm ảnh là 0. Tương tự, phần thứ hai là tương ứng với phần của cánh hoa hồng trắng. Sự thay đổi của biên độ cường độ đại diện cho sự thay đổi của màu trắng cánh hoa. Chúng ta có thể quan sát rõ ràng có một dấu vết đen trên cánh hoa. Điều đó lý giair tại sao trên hình mô tả cường độ sáng điểm ảnh có 1 phần hơi thấp hơn.

Mô tả chương trình

Bài viết này mô tả việc đọc một ảnh màu và trích xuất các giá trị cường độ sáng điểm ảnh của một đường trên ảnh đó. Chúng ta sẽ vẽ trên ảnh ban đầu 1 đường thẳng và sẽ tạo 1 ảnh mới thể hiện gía trị cường độ sáng điểm ảnh từng điểm trên đường đó sử dụng thư viện OpenCV và ngôn ngữ lập trình C++. Sau đó lưu hai ảnh vào hai tập tin riêng biệt. Chúng tôi thực hiện trước tiên với các hình ảnh mức xám. Sau đó chúng tôi thử làm với ảnh màu để có cái nhìn đa chiều hơn.
Chi tiết về mã chương trình, bạn có thể truy cập Github của chúng tôi: https://github.com/Booppey/ctimage.git

Trước tiên bạn cần phải biên dịch chương trình bằng cách thực hiện

 make 

Để sử dụng chương trình, bạn có thể gõ

. /ctimage

Sau đó gõ: prof image_type image_path x1 y1 x2 y2

Một hình minh họa cách sử dụng chương trình:
giới thiệu

Kết luận

Bài viết này giúp ta hiểu về cường độ sáng của điểm ảnh trong một đường trên 1 ảnh. Có thể ứng dụng nó để phân tích hình ảnh. Phương pháp này giúp ta hiểu rõ hơn 1 hình ảnh ngay cả khi rất khó nhìn thấy độ thay đổi cường độ của điểm ảnh.

Share This:

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *